Rusartis SRL, Nr. Inegistrare Companie: J22/39/2010, Cod Indentficare Fiscala TVA: RO26400892

1.ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor
de bunuri de către Rusartis SRL prin intermediul magazinului virtual www.buynotrax.ro
către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres al Rusartis SRL.

Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate mai jos.
Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a
tuturor termenilor și condițiilor.

SITE – reprezintă pagina de Internet aparținând Rusartis SRL care se află la adresa
www.buynotrax.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații
privind produsele oferite de către Rusartis SRL.
CUMPĂRĂTOR – persoana, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă și
care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE.
VANZĂTOR – Rusartis SRL, având sediul social în Iași, Al. Nicolina, nr. 8, bl. G5, sc. A, ap.
33, cod postal 700221, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J22/39/2010,
RO26400892.
BUNURI – orice produs inclusiv documentele menționate în Comanda, care urmează a fi
furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător
și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul
este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.
CONTRACT – o Comandă confirmată de către Vânzător.
Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în
Comandă.
DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (în cele ce urmează DPI) – toate
drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de
autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente,
mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai
sus.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin inregistrarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat,
Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care
Vânzătorul își derulează operațiunile.

3. FACTURARE – plăți și livrare
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă.
Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația
Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform
cu legislația în vigoare.
PREȚURILE ȘI STOCUL PRODUSELOR sunt actualizate de la un interval de 24 de ore
până la 5 zile zile. Prețurile din comenzi și proforme sunt valabile 5 zile de la data
emiterii acestora.
Pentru produse care se aduc pe bază de comandă specială se poate solicita achitarea
unui avans de minim 50% din valoarea produsului.
În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit,
inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul
de a ANULA comenzile ce conțin aceste produse și de a anunța clienții în cel mai scurt
timp despre eroarea apărută.

LIVRARE – vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile prin sistemul curierat către Cumpărător. Timpul de livrare variaza intre 3 si 10 zile, depinde de comanda si de locatia destinatarului.

TRANSPORT – AMBALARE- Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile
asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către vânzătorul de curierat intern
cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor pe teritoriul Romaniei.

4. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de
imagini în orice mod datorită diferențelor inerente care pot sa apară între poze și
realitate.

Rusartis SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe
SITE.
Rusartis SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-
ului.
Valoarea maximă a obligațiilor Societății față de orice cumpărător în cazul nelivrării sau
livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la
cumpărătorul respectiv.

5. GARANȚIILE ȘI DISPONIBILITATEA PRODUSELOR
Pentru produsele comercializate pe www.buynotrax.ro se acordă garanție conform
legislatiei române în vigoare (LEGEA 449/2003, OG21/92 modificată și LEGEA
296/2004), pe baza certificatului de garanție și a dovezii de cumpărare.

Drepturile conferite prin lege consumatorului, nu sunt afectate prin garanția oferită.
Garanția se acordă numai pentru defecte de material sau de fabricație.

Perioada de garanție începe la data vânzării și depinde de tipul și modul de utilizare.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garanție vor fi remediate prin repararea
gratuită sau prin înlocuirea cu un produs în stare perfectă de funcționare (poate fi un
model ulterior).
Perioada pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 30 zile calandaristice de la
data prezentării produsului cu deficient Reclamații, altele decât cele de remediere a
defecțiunilor nu sunt acoperite de garanție.

Garanţia se acordă pentru:
– detalii de fabricaţie (sistemul de prindere a profilelor de aluminiu ) sau defecte de
material;
– detalii de fabricaţie care să îndeplinească absorbţia umidităţii, răzuirea prafului,
drenarea apelor, diminuarea riscului de alunecare şi rezistenţa la uzură, corespunzător
modelului de covoraş adecvat traficului estimat;
– detalii de montaj, dacă montajul este efectuat de RUSARTIS SRL.

În perioada de garanţie, producătorul/importatorul asigură piese de schimb în mod
gratuit, dacă este responsabil de defecţiunea apărută şi la alegerea sa, poate să dispună
în termen de 30 zile calendaristice de la data înştiintării în scris, următoarele:
– repararea produsului la locul instalării;
– înlocuirea produsului care nu mai poate fi reparat;
– restituirea contravalorii produsului conform facturii. Garanţia este valabilă pentru
toate vânzarile care au loc dupa data de 01.09.2013.

Nu se acordă garanţie pentru:
– defecte şi defecţiuni datorate transportului, depozitării, manipulării şi/ sau utilizării
necorespunzătoare efectuate de cumpărător sau de orice altă terţă parte;
– montaj necorespunzător, nefiind avizat de reprezentatul RUSARTIS SRL (dacă
montajul este efectuat de RUSARTIS SRL, garanţia cuprinde şi montajul);
– neîntreţinerea periodică şi folosirea greşită a produselor;
– repararea incorectă sau efectuată de către persoane neautorizate de către
producător/importator;
– folosirea produselor pentru alte scopuri decât pentru cele care au fost destinate;
– cazuri de forţă majoră: incendii, cutremure, dezastre naturale, revolta civilă, etc.
– pagube sau pierderi directe sau indirecte survenite vreuneia din cauzele sau
omisiunile de mai sus;
– neplata integrală la termenele stabilite prin contract a produselor. Drepturile
consumatorului sunt conform prevederilor O.G. 21/1992 si H.G. 394/1995, H.G.
786/1996 cu modificările ulterioare.

6. FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica
conținutul site-ului www.buynotrax.ro , sau de a afecta performanțele serverului pe care
rulează site-ul www.buynotrax.ro va fi considerate o tentativă de fraudare a site-ului
www.buynotrax.ro și va duce la începere de cercetare penală împotriva aceluia sau
acelora care a(u) încercat acest fapt.

7.DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Intregul conținut al site-ului www.buynotrax.ro, incluzand, enumerativ, dar nu limitativ,
imagini, texte, butoane, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea
RUSARTIS SRL și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind
dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a
RUSARTIS SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în
vigoare.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă
rugăm să ne contactați, în scris, la adresa de email: romania@buynotrax.ro

8. LITIGII
Orice litigiu aparut între Cumpărători și Societate va fi rezolvată prin cale amiabilă. În
cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine
instanțelor de judecată române din raza teritorială a RUSARTIS SRL.

9. FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale
contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră.
Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate
fi evitat.

10. DATE PERSONALE

Informațiile utilizatorilor site-ului www.buynotrax.ro sunt confidențiale și vor putea fi
folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice
privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne online, la
coordonatele cuprinse în prezentul site.
Pe site-ul www.buynotrax.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care
survin prin accesarea contului și parolei personale. Vânzătorul RUSARTIS SRL nu poate
fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind
securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Legea nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date.
11. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR
Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Vânzător numai în
scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare
pentru a va trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea
promoțiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Vânzătorul garantează confidențialitatea anumitor informații. Aceste date nu există fizic
pe serverele care rulează site-ul www.buynotrax.ro ,ele fiind accesibile numai de către
personalul autorizat al Societății prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a
vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul www.buynotrax.ro folosește măsuri de securitate impotriva pierderii, alterării
sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății.

12. RETURNAREA PRODUSELOR
Consumatorul poate solicita returnarea produselor in următoarele situații:

– Produsul ce nu este conform cu specificațiile de pe site.

– Daca produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta
noastră, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau
rambursare integrală a contravalorii.
– Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența,
respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea
produsului inlocuitor.
– Costurile de retur și de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt
suportate de RUSARTIS SRL
Produse ce au fost livrate greșit: livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie
semnalată imediat, iar Consumatorul va refuza recepția. Consumatorul poate solicita
returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta
pentru înlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea
cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai
mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile
de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de
RUSARTIS SRL.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, „consumatorul are dreptul să notifice în scris
comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în
termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului
Produsele care nu satisfac cerinţele dumneavoastră, vor fi expediate înapoi la firma
RUSARTIS SRL. Primul pas este să completați formularul de Returnare produs pe site-ul
nostru. Nu avem posibilitatea de a prelua colete cu ramburs, vă rugam să specificați și
contul bancar la formularul de returnare produs pentru a putea vira banii înapoi în
contul dvs. Produsele retur trebuie să fie în forma lor originală, fără a fi deteriorate sau
utilizate.

Produsele se vor returna în cutiile originale, ambalate corespunzator cu materiale de
protecție ( hârtie, folii, pungi, carton etc. ) pentru a evita deteriorarea acestora. Sunt
refuzate retururile ale caror cutii nu sunt protejate corespunzător.

Contravaloarea mărfii returnate va fi restituită in 14 zile de la momentul primirii acestei
informaţii. În cazul în care nu primim această informaţie banii vă vor fi returnaţi în 14
zile din momentul preluării produselor returnate.
Vă rugăm să respectați termenul prevăzut pentru înapoierea mărfii.

Dacă dumneavoastră doriți să returnați un colet trebuie să o faceți prin intermediul unei
firme de curierat, Taxa de curier va va fi returnată, doar în următoarele condiții: dacă
produsul primit este degradat, are un defect sau nu este produsul comandat de
dumneavoastră.

Aceste dispoziții se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din
acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță. Cumpărătorul nu are dreptul să
opteze decât o singură dată pentru returnarea/înlocuirea unui produs în condițiile art 4
alin.1 lit b) din O.G. 130/2000.
Renunțarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerată un abuz. De asemenea,
ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări
repetate).

Acești Termeni și Condiții se aplică la cumpărăturile efectuate în magazinul online
www.buynotrax.ro.